Spelregels - https://www.knoalstermarathon.nl/

Contact:
info (at) knoalstermarathon.nl
Ga naar de inhoud
Nieuws
Spelregels.

Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar deelnemers, vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Daarvoor zijn de volgende spelregels van belang en dienen opgevolgd te worden.
Hartelijke dank voor uw medewerking.

ALGEMEEN.
 • Spelregels gelden voor lopers, fietsers en wandelaars.
 • Deelneming aan de Knoalster-Marathon is geheel op eigen risico.
 • Minimum leeftijd deelnemers: per koppel moet minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder zijn en de 2e loper minimaal 12 jaar of ouder. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is loopt deze mee onder verantwoording van de oudere loper/wandelaar.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de halve en hele marathon.
 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan speciale hesjes. EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes of jas met opschrift.
 • Het parcours van de Knoalster-Marathon gaat o.a. over/langs boerenerven, langs horecagelegenheden en over andere privéterreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, omwonenden en/of gasten te respecteren.
 • Het is verboden om van de route af te wijken.
 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.
 • Het is verboden om als individuele fietser of groep fietsers deel te nemen aan dit evenement.
 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit het evenement gehaald.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • De route van de halve en hele marathon kan het beste met een goede (ATB) fiets worden gefietst.

VEILGHEID.
 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een marathon een extreem fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze marathon vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen training voor loper en fietser.
 • Deelnemers dienen zich er bewust van te zijn dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van mei in combinatie met de stops en de soms bochtige en onverharde paden).
 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars en EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
 • Duo’s dienen met een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerende sportfiets of gewone fiets deel te nemen. Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours of bij de posten leidt of kan leiden, dan kan de organisatie besluiten de betrokken deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten.

INSCHRIJVEN.
 • Inschrijfgeld voor Knoalster-Marahon gaat via een automatische machtiging
 • Inschrijving tot en met 30 april 2018 is per deelnemer € 22,50. Inschrijvingen na 30 april 2018 is per deelnemer € 25,00. Inschrijving op de website sluit op 12:00 uur, 25 mei 2018. Inschrijven op de dag zelf is mogelijk, dan zijn de kosten € 27,50 per deelnemer.
 • Vanwege verhindering of afzegging om welke reden dan ook, zal geen restitutie plaats vinden van het inschrijfgeld.
 • Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard
 • Er kan na inschrijving niet meer geruild worden van de hele naar de halve marathon of omgekeerd.
 • Als u een startbewijs koopt van een ander ingeschreven team moeten de nieuwe namen doorgegeven worden.

MILIEU.
 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de halve en hele marathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

TIJDSLIMIET.
 • Er is een tijdslimiet voor het finishen van 6 uur na het startschot. Dat betekent in de praktijk dat als de laatste groep om 11:30 uur start, het parcours om 17:00 uur worden gesloten. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen, maar dan op geheel ei3en risico. Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers e/o andere weggebruikers (bv. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om de wedstrijd te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.

Knoalster Marathon
Bewegen waarin tijd geen rol speelt
Terug naar de inhoud